Ota nämä huomioon, kun johdat muutosta – lue asiantuntijan vinkit

Kuuntele, tunnista ihmisten tunteet ja etene vasta sitten. Muutostoimisto Flow´n johtaja Juri Röhr vinkkaa, mikä muutosta johtaessa on tärkeää ja miksi.

Muutosjohtaminen ei eroa normaalista arkipäivän johtamisesta

Arjessa pitää aina huomioida ihminen ja tunteet, samoin muutoksessa: johda asioita, mutta ole aina myös liideri ja opasta oikeaan suuntaan – kulje valmentajana rinnalla niin muutoksessa kuin arjessakin.

Sanoilla on merkitystä

Ihmisistä 80 prosenttia kokee muutos-sanan negatiivisena. Kun teet muutosta tai ohjaat sitä, pitäisikö sinun pikemminkin puhua esimerkiksi uudistamisesta, kehittämisestä tai parantamisesta?

Ole läsnä – etätöissäkin

Vaikka käytämme Teamsia tai vastaavia sovelluksia, etätyössä ihmiset voivat unohtua helpommin kuin ennen. Kollegat, tiimiläiset – ihmiset – kuitenkin muodostavat organisaation. Muista, että esimiehen ja johtajien paikka on olla läsnä myös etätyössä.

Kuuntele, ota vakavasti – harjoita tunteiden käsittelyä

Olemme hyviä miettimään prosesseja ja suunnittelemaan teknistä suoritusta. Samalla unohtuu helposti muutoksen inhimillinen puoli. Tämän puolen osoittaminen on erityisesti kuuntelemista: kuunteleminen on konkreettisin tapa osoittaa ihmiselle, että minä otan sinut vakavasti.

Muutoksessa tunteet valtaavat ihmisen. Kuuntele, tunnista ihmisten tunteet ja etene vasta sitten. Hyvät johtajat, tiiminvetäjät, esimiehet ja kollegat harjoittelevat ja osaavat käsitellä tunteita – myös työpaikalla.

Se, mitä tunnen tai tarvitsen, näkyy käyttäytymisenä

Meille näkyy vain se, miten ihmiset käyttäytyvät ja reagoivat: tämän takana on aina ajatuksia ja tunteita. Se mitä tunnen tai ajattelen, näkyy ulospäin käyttäytymisenä.

Ajattelua ja tunteita ohjaavat arvot ja uskomukset. Niiden pohjalta löytyvät tarpeet ja kokemukset. Suoraviivaisesti tarkasteltuna ihmisen tarpeet ohjaavat ihmisen käyttäytymistä.

Jokaisen ihmisen perustunteita ovat ilo, suru, viha ja pelko. Muutostilanteessa onkin tärkeää muistaa, että usein ihmiset pelkäävät muutosta. Kun käyttäytyminen on pelkopohjaista, ihminen haluaa pois tilanteesta – kokee, että ei hallitse sitä. Tällöin tulkinta on helposti ”onpa hän muutosvastainen”. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa: hänellä on tunteita, jotka pitäisi osata käsitellä.

Tyypillisimmät muutoksen karikot:

  • Yhteinen ymmärrys muutoksesta ja tavoitteista puuttuu.
  • Liikaa muutoksia samanaikaisesti.
  • Muutokset tapahtuvat liian nopeasti.
  • Viestintä on riittämätöntä, eikä sitä resursoida.
  • Roolit ja vastuut ovat epäselvät.
  • Ihmisten erilaisuutta ei huomioida.
  • Mittari ja seuranta puuttuvat.

Juri Röhr, Muutostoimisto Flow, p. 040 521 9262 tai juri.rohr@flow.fi