TietosuojaselostePeab-konsernin Tietosuojakäytäntö Suomessa

Tältä tietosuojaa koskevalta sivustolta löydät Peabin tietosuojaselosteet, sekä yleistä tietoa tietosuojasta ja oikeuksiesi toteuttamisesta Peabilla.

Yhtiöt

Peab Oy
Peab Industri Oy
Peab Kiinteistökehitys Oy (Business Garden)
Peab Infra Oy
Peab Support Oy
Swerock Oy:n tietosuojaa koskeva sivusto
Lambertsson Oy:n tietosuojaa koskeva sivusto

Tietoturvapolitiikka Peabilla

Peab rakentaa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa. Informaatio on meille tärkeä asia, jota on käsiteltävä oikein. Tietoturva on sen johdosta toimintamme edellytys. Työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien on voitava olla varmoja siitä, että hankimme ja käsittelemme tietoja turvallisesti ja tehokkaasti. Kysymys on luottamuksesta Peabin palveluita ja tavaramerkkiä kohtaan.

Työskentelemme järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti kolmesta näkökannasta:

 • Tietojen on oltava saavutettavissa kohtuullisessa laajuudessa ja ajassa. Tietoja jaetaan ja koostetaan turvallisesti.
 • Paikkansapitävyys. Tiedot ovat paikkansapitäviä, ajankohtaisia ja täydellisiä. Asiaan kuulumattomat eivät muuta tietoja, eivätkä ne muutu vahingossa tai järjestelmässä esiintyvien häiriöiden johdosta.
 • Tiedot eivät ole asiaan kuulumattomien saavutettavissa tai paljastettavissa.

Tietosuoja kattaa kaikenlaiset sekä manuaalisesti että digitaalisten työkalujen ja palvelujen avulla käsiteltävät tiedot, mutta myös tietojärjestelmän turvallisuuden ja arkkitehtuurin.

Täytämme tavoitteet ja teemme päätökset alla olevien ohjeistavien periaatteiden mukaan:

 • Johtajuus on vastuullista ja edistää tietoturvaa.
 • Tietojen hankinta, käsittely ja hallinta tapahtuu toiminnan tarpeisiin perustuen tehokkaasti ja turvallisesti.
 • Tietoturvatyötä tehdään pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti tähdäten jatkuvaan parantamiseen.
 • Arvioimme ja luokittelemme tietojen saantia toiminnan saatavuudelle, virheettömyydelle ja luottamuksellisuudelle asettamien vaatimusten pohjalta.
 • Osaamisen kehittämisellä varmistamme, että työntekijät hallitsevat tietoturvasäännöt, järjestelmät ja rutiinit.
 • Ulkoiset vaatimukset on täytettävä. Lainsäädäntöön sisältyvät määräykset ovat vähimmäisvaatimuksia.

Pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana Peab haluaa omalla toiminnallaan ja kehitystyöllään harjoittaa vastuullista yritystoimintaa.

Henkilötietojen käsittely Peabilla

Peab on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan voimassa olevaa Euroopan unionin ja Suomen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia säännöksiä. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevien lakien mukaisesti.

Tässä tietosuojakäytännössä ja näille sivuille kuvataan, miten Peab käsittelee henkilötietojasi, kun käytät palveluitamme, ostat meiltä tuotteitamme tai olet muutoin yhteydessä meihin.

Rekisterinpitäjänä on kussakin tapauksessa jokin edellä mainituista Peab AB:n konserniyhtiöistä.

Peab kerää henkilötietoja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Haluat lisätietoja myymistämme asunnoista, ja jätät yhteystietosi meille asuntomyyntisivuillamme;
 • Tietosi tulevat meille osana rakennustoimintaan liittyvän sopimuksen täyttämistä; tai
 • Työskentelet työmaalla, jossa Peab toimii pääurakoitsijana, ja suorittaa lakisääteistä kulunvalvontaa.

Mitä henkilötietoja Peab käsittelee

Peab käsittelee pääasiassa henkilötietoja, joita tarvitaan henkilöiden tunnistamiseksi ja yhteydenpidon sujuvoittamiseksi. Useimmiten henkilöstä on kerättynä ainakin nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Muitakin henkilötietoja käsitellään tarvittaessa, tällä sivulla esiteltyjen tietosuojaselosteiden mukaisella tavalla.

Peabin oikeus käsitellä henkilötietoja

Henkilötietojen käsittelyn perusteen on aina löydyttävä voimassa olevasta laista. Peabilla henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu tavallisimmin seuraaviin perusteisiin:

 • Olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn;
 • Henkilötietojesi käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi (esimerkiksi asuntokauppakirja)
 • Käsittelemme henkilötietojasi, joka on tarpeen meitä velvoittavan lain tai määräyksen toteuttamiseksi (työmaalla olevat henkilöt on kuukausittain ilmoitettava verohallinnolle)
 • Käsittely on tarpeen Peabin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (oikeutettu etu voi tulla kyseeseen esimerkiksi suoramarkkinoinnissa)

Tietoturva Peabilla

Peab varmistaa asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, että henkilötietosi on riittävällä tavalla turvattu, ja että tietosi eivät pääse vääriin käsiin.

Oikeutesi rekisteröitynä

Yksityinen henkilö, josta meillä on henkilötietoa (ns. rekisteröity), on oikeutettu käyttämään oikeuksiaan, jotka laissa on rekisteröidylle turvattu. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa, jota rekisterinpitäjällä on hallussaan. Rekisteröidyllä on myös oikeus oikaista rekisterinpitäjällä olevia tietoja. Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien toteuttaminen Peabilla tapahtuu seuraavalla tavalla: voit tulla mihin tahansa Peabin paikallistoimistoon (yhteystiedot), ja täyttää lomakkeen. Pyydämme ottamaan mukaan jonkin lomakkeessa mainituista henkilötodistuksista. Edellytämme henkilökohtaista tunnistautumista, koska haluamme varmistua, että rekisteröidyn oikeuksia ei voida käyttää väärin.

Jos olet ollut meihin yhteydessä vain sähköisiä kanavia pitkin, voit lähettää meille henkilötietopyynnön suoraan sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@peab.fi.

Henkilörekisterien tietosuojaselosteet

Alihankkija-, toimittaja- ja palveluntuottajarekisterin tietosuojaseloste

Hankinta- ja kilpailutusrekisterin tietosuojaseloste

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Yksityisasiakasrekisterin tietosuojaseloste

Yritysasiakasrekisterin tietosuojaseloste

Yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste