Kestävä, hyvinvointia edistävä työympäristö

Suunnittelemme ja rakennamme Business Gardenit kestävästi ja tulevaisuutta ajatellen. Meitä ohjaavat muun muassa WELL- ja LEED-sertifikaatit sekä EU-taksonomian kriteerit.

WELL-sertifiointi on kiinteistöalan luokitus, joka perustuu alan johtavaan lääketieteelliseen tutkimukseen. Tavoitteena on luoda ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tiloja.

  • Sertifiointi ohjaa muun muassa rakennuksen ilmanlaadun, lämpöolosuhteiden, vedenlaadun, valaistuksen ja tila-akustiikan ratkaisuja. Esimerkiksi tilojen lämpötilan on havaittu vaikuttavan motivaatioon, keskittymiseen ja mielialaan.
  • On tärkeää, että työympäristö tukee mielen hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja koko työyhteisön osallistamista. WELL-sertifioinnissa huomiota kiinnitetään myös henkilöstöravintolassa tarjottavaan monipuoliseen, ravinteikkaaseen ruokaan sekä aktiivisuuden ja liikkumisen tukemiseen. Hyvän energiatason säilyminen työpäivän ajan edistää myös työpäivän jälkeistä palautumista.

Lue lisää: https://www.wellcertified.com/why-well

LEED-sertifiointi on laaja, kansainvälisestikin arvostettu luokitus, joka ohjaa ympäristövaikutusten pienentämiseen rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa.

  • LEED-sertifikaatti sitouttaa yrityksen muun muassa energian ja veden kulutuksen vähentämiseen ja kierrättämiseen. 
  • Rakentamisessa otetaan huomioon rakennusmateriaalien elinkaarivaikutukset, ja siksi käytössä on mahdollisimman vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. Materiaalit hävitetään ja kuljetetaan ympäristöystävällisesti.
  • Sertifiointi ottaa kantaa kiinteistöjen sijaintiin lähellä julkista liikennettä ja palveluja. Maankäyttö on tehokasta. Rakentamisen vaikutukset ympäröivälle luonnolle ovat mahdollisimman pienet.
  • LEED-sertifiointi ohjaa myös panostamaan työntekijöiden hyvinvointiin muun muassa ilmanvaihdon, valaistuksen ja luonnonvalon avulla.

Lue lisää: https://www.usgbc.org/leed/benefits-leed