Näin lähestymme työympäristöjen suunnittelua – nämä 5 asiaa sinun on hyvä tietää:

1. Työympäristön tärkein tehtävä on tukea yrityksen liiketoimintaa. Näin tapahtuu, kun ihmiset tekevät töitä tiloissa, jotka on suunniteltu tehtävien ja yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, jokainen työympäristö on uniikki ja huomioi kunkin yrityksen erityispiirteet.

2. Paras työympäristö syntyy huolellisella suunnittelulla. Lähtökohtana ovat yrityksen tavoitteet ja työn muuttuvat vaatimukset. Hyvä tilasuunnittelu ottaa aina huomioon tiloja käyttävät ihmiset ja heidän hyvinvointinsa. Akustiikka, sisäilman laatu, valaistus, sisustus ja värit sekä yksityisyyden tarve ovat tärkeitä tekijöitä.

3. Hyvä tilasuunnittelu parantaa tilatehokkuutta. Business Gardenissa voimme jopa puolittaa yrityksesi tilatarpeen ilman, että viihtyvyys ja tuottavuus kärsivät. Tilatehokkuuden kasvu on johtanut merkittäviin kustannussäästöihin. Tästä meillä on paljon hyviä esimerkkejä ja tyytyväisiä asiakkaita.

4. Onnistunut työympäristö luo avointa työkulttuuria. Ihmiset kohtaavat toisensa luonnollisesti, tekevät yhteistyötä ja jakavat osaamistaan.

5. Me Business Gardenissa otamme tulevaisuuden muuttuvat tilatarpeet huomioon jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Jos yrityksesi tilantarve muuttuu, siirrämme väliseinät helposti ja teemme tarvittavat talotekniset muutokset. Näin vältytään mittavilta purku- ja rakennustöiltä, ja muutostyöt ovat nopeita ja kustannustehokkaita. Tämä on aitoa muuntojoustavuutta.