Peabille Naistenklinikan A-osan peruskorjauksen kehitysvaiheen toteutus

Peab toteuttaa Helsingin yliopistolliselle keskussairaalalle Naistenklinikan päärakennuksen A-osan peruskorjauksen kehitysvaiheen. Nyt käynnistetyn kehitysvaiheen jälkeen siirtyminen hankkeen toteutusvaiheeseen edellyttää erillistä tilausta, joka liitetään myöhemmin nyt allekirjoitettuun sopimukseen.

Yhteistoiminnallisena projektijohtourakkana toteutettava hanke käsittää Naistenklinikan päärakennuksen A-osan peruskorjauksen kokonaisuudessaan, tunnelikerroksesta aina katolle asti. Lisäksi rakennetaan yhdyskäytävä toisesta kerroksesta A- ja L-osien välille. Kaikkiaan peruskorjattavaa tilaa on noin 8.000 brm2. Peruskorjattava kohde sijaitsee Helsingin Meilahdessa, osoitteessa Haartmaninkatu 2.

Toteutusvaihe on suunniteltu alkavaksi keväällä 2022. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2024.

 ”Naistenklinikka oli valmistuessaan lähes 90 vuotta sitten Euroopan suurin synnytyssairaala. On erittäin hienoa päästä suunnittelemaan näin merkittävän rakennuksen peruskorjausta ja päästä näyttämään korjausrakentamisen osaamistamme. Sairaala-alueen ympäristön turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistamiseen kiinnitetään huomiota jo kehitysvaiheessa, ja se tulee olemaan toteutusvaiheen keskeisimpiä tavoitteita.”, kertoo Peabin Korjausrakentamisen yksikönjohtaja Ilkka Laakeristo.