Peab Asfaltin pilotissa osa bitumista on korvattu St1:n biopohjaisella ligniinillä

Suomen suurin asfaltoija Peab Asfalt kehittää toimintaansa edelleen ympäristöystävällisempään suuntaan. Alkukeväästä käynnistettiin ECO-Asfalt™:in tuotanto Lahdessa ja Raahessa, jossa fossiilinen polttoaine korvattiin biopohjaisella, hiilijalanjäljen puolittavalla polttoaineella. Nyt Peab Asfalt testaa asfaltin sideaineen, bitumin korvaamista St1:n tuottamalla biopohjaisella ligniinillä.  

Pohjoismaiden suurimpaan rakennuskonserniin kuuluva Peab Asfalt panostaa vahvasti kestävien ja ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönottoon. Yhtiö on pitkään ollut edelläkävijä kierrätysasfaltin käytössä sekä jatkuvasti kehittänyt energiatehokkuutta toiminnassaan Suomessa. Viimeisin ympäristöteko oli ECO-Asfalt™:in tuotannon käynnistäminen Suomessa tänä keväänä. Siirtyminen fossiilittomiin polttoaineisiin valmistusprosessissa on tärkein toimenpide asfaltin ilmastovaikutusten vähentämiseksi, koska juuri valmistus on paljon energiaa vievä vaihe.

Nyt käynnistyneessä pilotissa tutkitaan mahdollisuutta korvata osa asfaltin valmistuksessa sideaineena käytettävästä bitumista St1:n Kajaanin Cellunolix®- biojalostamolla sahanpurusta tuotetulla ligniinillä. Lisäksi Cellunolix®-biojalostamolla tuotetaan kehittynyttä etanolia liikennepolttonesteiden biokomponentiksi, biokaasua energiakäyttöön, luomulannoitetta maatalouteen ja biokemikaaleja. Raaka-aineena käytetään paikallisen sahateollisuuden tähteenä syntyvää sahanpurua, joten yhtään uutta puuta ei tarvitse ligniinin vuoksi kaataa. St1 panostaa vahvasti biojalostamon tuotteiden kehittämiseen hiilikierron pidentämiseksi ja arvon nostamiseksi. Bitumista voidaan alustavien arvioiden mukaan korvata ligniinillä jopa 50 %, mikä parantaa hiilijalanjälkeä bitumiin verrattuna.

Ligniiniä on testattu laboratorio-olosuhteissa jo 1,5 vuoden ajan. Pilottikohteiden avulla testataan asfaltin toimivuutta ja kestävyyttä myös talviolosuhteissa mm. St1:n Kangasniemen jakeluasemalla. Pilottivaiheesta saatujen tulosten perusteella voidaan tehdä päätöksiä jatkotoimenpiteistä.

”Olemme saaneet rohkaisevia tuloksia laboratoriovaiheesta. Pilottivaihe on yksi osa tutkimus- ja tuotekehitysprosessia ennen tuotteen lopullista hyväksyntää ja kaupallistamista. Pilotista saamme tärkeää lisätietoa niin tuotannosta kuin päällysteen ominaisuuksista ja kestävyydestä”, kertoo Peab Asfaltin tuotekehityspäällikkö Nina Orttenvuori.

”On ollut hienoa tehdä PEAB:n kanssa yhteistyötä ja nähdä miten yhdessä tehty tutkimustyö bitumin korvaamiseksi ligniinillä on edennyt tuotteistamistyössä tärkeään pilotointivaiheeseen. Tulemme pilotoinnin myötä saamaan myös tarkempaa tietoa ligniinin elinkaarivaikutuksista bitumia korvatessa. St1:lle on tärkeää päästä tekemään konkreettisia toimenpiteitä kestävän hiilikierron edistämiseksi ja korvata öljynjalostuksen tislauskäyrältä mahdollisimman monia eri tuotteita uusiutuvilla tuotteilla, jotta öljyn kokonaiskulutusta saataisiin todellisuudessa vähennettyä. Bitumin korvaaminen ligniinillä on konkreettinen esimerkki tästä”, kertoo St1:n biojalostuksen raaka-aine- ja tuoteportfoliopäällikkö Ilona Järveläinen.

Käytämme evästeitä. Jatkamalla sivustoon hyväksyt evästeiden käytön.